AKILLI OTOPARK PROJESİ

ÖZET

Günümüzde dünya nüfusunun %50’den fazlası şehirlerde yaşıyor. Dünya genelinde artan şehirleşmenin sonucu olarak, 2050 yılı itibariyle dünya nüfusunun %75’inin şehirlerde yaşaması bekleniyor. Hızlı nüfus artışı, kırsal kesimlerden kentlere göç ve buna paralel olarak, başarı ve zenginliğin sembolü sayılan özel otomobil kullanımı da hızla artıyor. 2020 yılı içinde dünyadaki toplam araba sayısının 2 milyara ulaşacağı öngörülüyor. Şehirleşme ve kişisel araba kullanımındaki bu artış da kişinin günlük faaliyetlerinden olan çalışma ve dinlenme zamanları sırasında taşıtlarını emniyetli ve uygun yerlere bırakma arzuları, taşıtların park etme sürelerinin hareket halindeki sürelerden fazla olması ve plansız kentleşme trafik sorununun bir parçası olan otopark sorununu da gündeme getirmiştir. Özellikle ticaret ve işyerleri kent merkezlerinde yoğunlaştığından ve iyi planlama yapılmadığından, otopark ihtiyacı kendiliğinden ortaya çıkmıştır. 1,2

Gelişen teknolojinin insanların hayatını her geçen gün daha kolay kıldığı şüphe götürmez bir gerçektir. Nesnelerin interneti teknolojisinin gelişmesi ile ortaya çıkan kavramlardan biri olan akıllı şehirleri, gün geçtikçe daha sık duyuyoruz ve hayatımızdaki yerini almaktadır. Nesnelerin interneti mobil uygulama ile etkileşim halinde bulunmaktadır. Mobil uygulama ile kullanıcılarımız evden çıkmadan önce gideceği yerde boş otopark alanını görüp ona göre kafası rahat bir şekilde gidebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Otopark, Hızlı Park Etmek, Mobil Uygulama, Nesnelerin İnterneti

GİRİŞ

Araç sahipleri gün içinde sıklıkla kullandığı otoparklar, ev ve iş yerleri dışında kafeler, restoranlar, AKM’ler hastaneler, okullar, kamu binaları, şehir merkezleri vb. gibi yerlerde sıklıkla park yeri bulma sorunu yaşıyorlar. Yaşanılan bu sorun yeni alternatif fikirlerin doğmasını sağlamaktadır. Yapılan araştırma ve çalışmalar neticesinde Akıllı Otopark Projeleri üzerinde yapılmış birkaç çalışma bulunmaktadır ama bu projelerde yeterli ve kesin sonuca ulaşamamaktadır. Bu projedeki amacımız yaptığımız anket çalışmaları neticesinde ortalama 5 dakika olan park yeri bulma süresi 1 dakikaya indirmektir. Araç sahibi aracını park edeceği zaman cep telefonundan geliştirdiğimiz mobil uygulamayı açarak park etmek istediği en yakın yerdeki boş park alanına telefonun ekranında görerek hiç zaman ve benzin harcamadan aracını park edebilecektir. Bu şekilde zamandan ve benzinden tasarruf edilmiş olacaktır.

PROJENİN AMACI VE ÖNEMİ

Günlük hayatta sıklıkla kullanılan otoparklarda boş yer bulmak ve ne zaman boş ne zaman dolu olacağı tam olarak bilinmemektedir. Bu projede araç sahiplerinin gitmek istedikleri yerde boş otopark alanı olup olmadığını önceden öğrenerek zaman kaybı önlenmiş olacaktır ve aynı zamanda boş otopark alanı ararken harcanan yakıttan da tasarruf edilmiş olacaktır. Bu projedeki amacımız, araç kullanıcıların yola çıkmadan önce park yerini bulmasıdır. Park yerini mobil uygulama sayesinde boş veya dolu olduğu bilgisini alacaktır. Bu şekilde ortalama park yeri bulma süresi olan 5 dakikayı 1 dakikaya indirmeyi amaçlıyoruz. Yakıttan tasarruf sağlayarak ozon tabakasının delinmesini önüne geçerek küresel ısınmaya engel oluyoruz ve bu yüzden projemiz çevre bakımından önem arz etmektedir. Ayrıca yakıta harcanan boş maddiyatın önüne geçerek ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

PROJENİN İÇERDİĞİ YENİLİK UNSURU

Otopark alanı ile ilgili yapılmış birçok çalışma bulunmaktadır. Yapılan bu çalışmalar otopark kapasitesini artırma ve bireysel park alalarına yönelik çalışmalardır. Bu projedeki yenilikler araç sahibi aracını park etmeden önce park alanın durumunu görebilecek ve bunu da mobil uygulama aracılığı ile gerçekleştirecektir. Bizim yaptığımız projedeki uygulamayı herkes kolayca kullanabilmektedir. Kişiye özel değil tamamen halka açık bir proje yapmayı hedefliyoruz. Ayrıca otopark alanındaki sensörler ile park alanın kontrolünü sağlanıp buradan alınan verilerin işlenerek veri madenciliği oluşturulması sağlamaktadır.

PROJENİN İLGİLİ OLDUĞU TEKNOLOJİ ALANLARI

Nesnelerin İnterneti

Nesnelerin İnterneti kavramı yani IoT (internet of things) teknolojisi akıllı cihazların birbiriyle iletişime geçmesi, haberleşmesidir. Günümüzde nesnelerin interneti küçük ev aletlerinden akıllı şehirlere kadar uzanmaktadır. Burada oluşan veriler big data yani büyük veri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu projede birçok otopark, araçlar ve cep telefonları birbirleri ile etkileşim içinde olacaktır. Bu sayede otoparkların ne zaman dolu veya ne zaman boş olduklarını gösteren grafikler ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Ayrıca projenin kapsamlı bir şekilde yurt genelinde kullanılmaya başlanmasıyla hangi aracın hangi zamanda nerde olduğunun verilerine de kolaylıkla ulaşabileceğiz.

Mobil Uygulama

Projedeki en önemli kısımlardan biriside Mobil Uygulama. Araç sahiplerinin otopark alanlarındaki dolu-boş bilgisine ve boş alana en kısa sürede ulaşmasını sağlayacaktır.

Mikro İşlemci      

Otopark alanlardaki tüm sensörlerden gelen verilerin işlenip dolu-boş bilgisine yapılan algoritmayla karar vererek bu verileri wifi ile tüm araç sahiplerinin ulaşabileceği ortama aktaracaktır. Park alanındaki boş veya dolu olma durumunu telefona internet erişimi ile aktarmaktadır. Boş veya dolu olma durumu mikro işlemci ile kontrol edilmektedir.

Veri Madenciliği Kurumlardaki büyük ölçekli olarak tanımlanan ve milyonlarca veriye sahip yazılım sistemlerinden, ihtiyacı karşılayacak değerli verilerin elde edilmesi işlemine Veri Madenciliği denilmektedir. Bu sayede veriler arasındaki ilişkileri ortaya koymak ve gerektiğinde ileriye yönelik doğru tahminlerde bulunmak mümkün hale gelmektedir. Veri Madenciliğinde milyarca veri üzerinde çalışılabilir. Madenciliğin temel amacının, kurumlardaki karar destek mekanizmaları olarak adlandırılan sistemler için değerli olan veriyi belirli yöntemler ve işlem süreçleri sonrası ortaya çıkarmak olduğunu söyleyebiliriz.4 Otopark alnındaki sensörler aracılığıyla dolu-boş durumunu anlık olarak sürekli ölçülmesinden dolayı milyarlarca veri girişi bir araya getirilerek iş yerlerin aylık ve yıllık olarak ne zamanlarda dolu ne zamanlarda boş olduğunu vb. gibi veriler grafikler ile ortaya konmuş olacaktır.

BULGULAR

İSPARK kendi web sitesinde yayınlamış olduğu verilere göre 2017 yılında 100 bin Araç kapasiteli park alanında 35 Milyon işlem yapılmıştır. Bu verilere göre araç sahiplerinin park yeri bulma süresi ortalama 5 dakika yerine 1 dakika olsaydı 4 dakika tasarrufla; Araç sahiplerinin bir yılda ortalama harcadığı yakıt tasarrufu 16 Milyon 334 Bin Litre benzin.5.

Projede sensörlerin yatay olarak park alanına yerleştirilmesi yanlış park edilmesi ve araç dışındaki nesneleri de algılaması sonucu projenin çalışmasını etkilediği için dikey olarak zemine iki adet sensör eklenmesi planlanmaktadır. Ayrıca projede bulunan ultrasonik mesafe sensörlerin zamanla su geçirmesi ve tozlanması sonucu işlevini yitirmemesi için kızıl ötesi sensör ve sensörlerin tozdan ve sıvı maddelerin temasından korunmasını sağlayacak muhafazanın oluşturulması gerekmektedir.

Mobil uygulamada araç sahipleri otoparka gitmeden önce boş otopark alanını rezerve etmesi durumunda araç sahibinin gideceği boş park alanına gelmeden önce başkaları tarafından aracını park etmesi durumunda araç sahipleri arasında anlaşmazlığa neden olabilir veya park alanına bariyer konulması durumunda proje maliyetini artırmaktadır. Bu nedenle projeye rezervasyon işlemi yapan sistem eklenmemiştir.

SONUÇ VE TARTIŞMA

Projenin ilk fikir aşamasında araç sahipleriyle ikili görüşmeler yaparak araç sahiplerinin sorunlarını ele aldık ve anket çalışmaları oluşturduk. Elde ettiğimiz verilerle danışman hocalarla görüşerek fikirlerini aldık. Şu ana kadar araç sahiplerinden olumlu dönütler aldık ve bu projenin hayata geçmesi durumunda kullanacaklarını belirtiler.

Araç sahipleri tarafından özellikle talep edilen akıllı otopark projesini AVM’ler, iş yerleri, belediyeler, hastaneler ve özel otopark sahipleri bu projeyi neden kullanmak istesinler ve neden bu projeyle kendilerini ekstra maliyet altına girsinler kazançlar ne olacaktır? Bu projeyle belediyelerin üniversitelerin, hastanelerin ve AVM’ler in bir yeniliğe yatırım yaparak isimlerini duyurarak reklam yapmış olacaklar ve bunların diğerlerinden farklı bir hizmet sunduğu için araç sahipleri tarafından daha çok tercih edilmesine neden olacaktır. Bu sayede diğer rakiplerinin önüne geçerek kazançlarını artırmış olacaktır.

En son teknolojili arabalarda radar sistemi varsa ve bu sistemle arabanın park edebileceği yeri bulup oraya yönlendirmesini sağlıyorsa bizim projeye neden ihtiyaç duysunlar?

ÖNERİLER

Projemizi ilk önce Arduino Mega mikro işlemcisiyle denedik ve sistemin sensörlere olan tepkisi geç cevap vermesi ve donanımsal olarak yetersiz bulduk. Projeye sensörleri yatay olarak yerleştirdiğimizde araç dışındaki nesnelerde dolu bilgisi veriyor ve araçların düzgün park edilmemesi durumunda yanlış bilgiler okunmakta aynı zamanda bir yanındaki sensörede etki etmekte ve orada da yanlış bilgi vermesini sağlamakta. Projedeki maliyeti düşürmek için kamera kullanmadık ama kamera kullanılması projede kesin ve net çözüme gitmesini sağlayacaktır. Kişilere özel bireysel park alanları için bariyer kullanılabilir ve bariyeri mobil uygulama ile açıp kapatılabilir.

KAYNAKLAR

http://www.imo.org.tr/resimler/ekutuphane/pdf/10166.pdf 1

http://thecityfixturkiye.com/sehirlerde-yol-guvenligi-artan-nufus-ve-motorlu-arac-kullaniminin-yarattigi-sorunlar/ 2

https://vizyonergenc.com/icerik/5-temel-soruda-veri-madenciligi-data-mining-nedir4

https://ispark.istanbul/ispark-kapasiteyi-de-kaliteyi-de-artiriyor/5
Başa dön
İelişime Geç
Merhaba
Size nasıl yardımbı olabilirim?